KAKASHI HATAKE (Naruto)

http://pt-br.naruto.wikia.com/wiki/Kakashi Kakashi Hatake (はたけカカシ, Hatake Kakashi) é um Shinobi de Konohagakure. Ele recebeu um Sharingan de seu … source